Przygotowanie do spawania

sprzęt do spawania

Przygotowanie do spawania polega na ukształtowaniu brzegów łączonych elementów, a także na odpowiednim ich zestawieniu. Przygotowując brzegi można uzyskać wymagany przetop i znacznie ułatwić spawanie, co jest niezbędne aby otrzymać spoinę o idealnym kształcie i jakości. Sposób przygotowania jest dobierany zawsze do procesu spawania, gatunku i grubości materiału, rodzajów złącz, wymaganego stopnia przetopienia i ograniczenia odkształceń spawalniczych. Ponadto pod uwagę bierze się dostęp do miejsca ułożenia spoiny i pozycji spawania oraz ilość zużytego spoiwa i materiałów dodatkowych.

 

Jak wygląda proces przygotowania do spawania?

Rowki w wielu spoinach czołowych mogą zostać wykonane bez progu. Ukosowanie takich brzegów bez progu ma zalety, m.in. mniejsze koszty przygotowania i mniej pracy. Nie zaleca się jednak ukosowania z progiem w złączach z podkładką topliwą i nietopliwą. Ukosowanie bez progu wiąże się z tym, że ostre krawędzie nie są dobrym oparciem dla dynamicznie przepływającego spoiwa, co znacznie utrudnia pracę spawacza. Gdy kąt i odstęp rowka są zbyt małe, to nie można uzyskać wymaganego przetopienia, a pod warstwą graniową pozostanie żużel.